GLOSSER PREMIUM CLAY BAR

Homogeneous clay for cleaning paintwork. Removes flash rust, industrial dirt, sap, tar, insect residue and other stubborn deposits. 

Part no: 450205

Description

Homogeneous clay for cleaning paintwork. Removes flash rust, industrial dirt, sap, tar, insect residue and other stubborn deposits. Use with a lubricant such as shampoo or window cleaner.

200 g

 

Beskrivning Svenska:
Homogen lera för rengöring av lack. Tar bort flygrost, industridamm, kåda, tjära, insektsrester och andra hårdnackade beläggningar. Används med glidmedel, tex. schampo eller fönsterputs.

200 gram

Sökord: Glosserpremium, Glosser-Premium

You may also like…