GLOSSER PRO SERIES CLAY SPONGE

Sponge with waffled “rubber” coating on one side. Tackles stubborn marks on paintwork, such as sap, tree deposits, flash rust, tar, etc.

Part no: 450225

Description

Sponge with waffled “rubber” coating on one side. Tackles stubborn marks on paintwork, such as sap, tree deposits, flash rust, tar, etc. Replaces the traditional clay bar. Lasts longer and is not damaged by dropping. Simply rinse under running water and re-use. Use with window cleaner or diluted shampoo.

Size: 8 x 5,5 x 2,5 cm.

 

Beskrivning Svenska:
Svamp med räfflad ”gummi”-beläggning på ena sidan. Löser hårt inbitna föroreningar på lack såsom kåda, trädavfall, flygrost, tjära m.m. Ersätter traditionell claybar (lacklera) men med längre hållbarhet samt att tappad svamp ej förstörs utan sköljs av i rinnande vatten och återanvändas. Används med fönsterputs eller utspätt schampo.

Storlek: 8 x 5,5 x 2,5 cm.

Sökord: Glosserpro, Glosser-Pro-Series, Glosser-Pro

You may also like…