Glosser Amaze - Interior APC & Multicleaner

KVALITET & PRODUKTION

Kvalitet & Produktion

Vi kompromissar aldrig när det gäller kvalitet och vår strävan efter hållbara alternativ.
Här kan du läsa mer om vårt noggrant planerade produktionsarbete, allt från den initiala idén till den färdiga produkten.

Glosser bilvårdsprodukter

HÅLLBARHET I FOKUS

Vi strävar efter att skapa så hållbara bilvårdsprodukter som möjligt, där allt från innehåll till förpackningar är noggrant kontrollerat och genomtänkt ur ett hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER OM VÅRT ARBETE FÖR MILJÖN

VÅRA PRODUKTER

Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra produkter så hållbara som möjligt. Vi använder exempelvis biologiska, lätt nedbrytbara tensider och undviker användning av fluorerade ämnen. Genom att göra våra produkter så koncentrerade som möjligt minskar vi miljöpåverkan vid transport. Vi främjar också användningen av tillbehör som stimulerar tvätt i GDS-hallar med vattenrening. Dessutom undviker vi lösningsmedel så mycket som möjligt, eftersom dessa är skadliga både för människor och miljön.

Biologiskt nedbrytbara tensider
Återvinningsbara förpackningar
Fritt från flourerade ämnen