1 3

Avfettning

Mighty - Extra Strong Tar Remover

299 kr
Inkl. moms
Storlek: 1000 ml
Finns i lager

En extremt effektiv kallavfettning med snabbverkande egenskaper. Denna petroleumbaserade och ultrastarka tjärlösare är kraftfull, dryg och ekonomisk!

Mighty - Extra Strong Tar Remover är ett oerhört effektivt avfettningsmedel som verkar snabbt för att lösa upp svår smuts som asfalt, tjära, klisterrester, olja, fett och liknande fån din bil. Den tar även bort riktigt hårt inbitna tjär- och asfaltsprickar med enkelhet. Kraftfullheten gör Mighty extra dryg med låg förbrukning då smutsen bara rinner av. En kraftfull kallavfettning som snabbt och effektivt ta bort tuff smuts från din bil.

 • Effektiv kallavfettning som snabbt tar bort även hårt inbitna tjärprickar och grov smuts.
 • Extra stark, därmed extra dryg. Mindre mängd medel går åt för samma resultat. 
 • Löser även upp limrester från dekaler, balansvikter, bränslefläckar m.m.
 • Extremt snabbverkande kallavfettning även på intorkad grovsmuts.
 • Pumpmunstycke/trigger ingår för bekväm och smidig användning.
 • Petroleumbaserad kallavfettning
  125801
  Användning

  1. Applicera medföljande trigger. Skaka flaskan ordentligt.
  2. Spraya medlet på torr yta för bästa resultat.
  3. Spraya nedifrån och upp så hela ytan väts. Spraya ej på eller över bilens sidorutor (normalt rekommenderas från handtagen och nedåt). Spraya ej på plastytor som bakljus och strålkastare. Låt medlet verka några minuter utan att torka in.
  4. Spola av med högtryck nerifrån och upp i målande rörelser.
  5. Tvätta bilen med önskat bilschampo och torka torrt.

  Vid temperaturer < 5ºC behöver medlet verka lite längre.

  OBS! Använd aldrig bilvårdsmedel på varma ytor.
  Var försiktig med ommålade ytor och plastmaterial. Prova alltid först på litet undanskymt ställe om minsta osäkerhet om lackens skick finns. Skyddas mot frost.

  Tips!

  För ett snabbare och enklare resultat rekommenderas att man lägger Glosser TOUCH-LESS alkalisk avfettning efter applicering och låter verka några minuter. Låt därefter verka ytterligare några minuter ytterligare innan du spolar av. På så sätt löser man även icke petroleumbaserad smuts, och gör bilen enklare att spola av.
  Läs gärna vår tvättguide för att veta mer.

  Hållbarhet

  - Biologiskt nedbrytbara tensider
  - PET Flaska som är återvinningsbar (Glosser är med i näringslivets producentansvar för förpackningsinsamling)
  - Om man måste använda en petroleumbaserad avfettning så är det bra om man använder en stark variant som Mighty. Då kan man minska mängden medel som behövs sprayas på med 75% och ändå få bilen ren.

  Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet här.

  Märkning

  Fara. Innehåller: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater, Kolväten, C9,
  Aromater.
  Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  UFI: YKD7-SCX2-K006-G78R
  SV: Ingredienser: > 30 % alifatiska kolväten.

  Storlek: 1000 ml

  Produkt

  FRAKT & LEVERANS

  • Just nu - Fri frakt på allt!
  • 1-3 dagars leveranstid
  • Vi levererar till Servicepoint med DHL och Schenker

  BETALA SÄKERT MED

  • Klarna:
   - Betala nu via Swish, bankkort eller direktbetalning
   - Med faktura
   - Dela upp din betalning
  • Betalkort: 
   VISA, Mastercard, Maestro, AMEX, GooglePay, ApplePay

  För säkerhetsinformation om våra kemiska produkter, välj önskat språk för att söka efter produkt och ladda ner säkerhetsdatablad.

  Finska

  Har du övriga frågor om våra produkter är du även välkommen att kontakta oss.

  För säkerhetsinformation om våra kemiska produkter, välj önskat språk för att söka efter produkt och ladda ner säkerhetsdatablad.

  Finska

  Har du övriga frågor om våra produkter är du även välkommen att kontakta oss.